У овој години Министарство правде  омогућило је својом финансијском подршком  да се настави са заштитом девастираног живописа  Богородичине цркве. Након спровођења поступка јавне набавке, изабрани извођач крајем новембра је започео са припремним конзерваторско – рестаураторски радовима у олтару. За надзор су постављени стручњаци Републичког завода за заштиту споменика културе из Београда.  Прво је уклоњен мобилијар из олтарске апсиде, ђаконикона и проскомидије и при том је констатована велика количина соли и микроорганизама на површини живописа иза уклоњеног мобилијара. Овом приликом постављена је скела зарад бољег увида у стање живописа и због фотографисања. Урађена је детаљна фотодокументација да би се евидентирало постојеће стање живописа и свих оштећења и промена. Ниске температуре нису дозвољавале да се ураде опсежнији конзерваторско – рестаураторски радови тако да ће се сачекати повољнији временски услови за наставак радова.