ПОСТУПАК ЈАВНE НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА – „Адаптација електричних инсталација (расвете и прикључница) и громобранске инсталације манастира Градац“, редни број ЈН 1 – Р/2018