Обављени конзерваторско рестаураторски радови на живопису у наосу цркве Св. Благовештења манастира Градац

Посебно нам је задовољство да Вас обавестимо да су у току 2018. године обављени конзерваторско рестаураторски радови на живопису у наосу цркве Благовештења манастира Градац по пројекту колегинице Маријане Протић МА, сликара рестауратора конзерватора, саветника Републичког завода за заштиту споменика културе Београд.

Дуги низ година ово сликарство је чекало на финансирање радова које је напокон обезбедило сестринство манастира Градац преко конкурса Министарства правде.

Деценијско влажење зидова како атмосферско, продирањем кроз зидове, тако и кондензационо, је довело до озбиљне деградације оригиналног фреско малтера и бојеног слоја, а сви слојеви старих пломби од малтера грубљег гранулата нанетих у међувремену да заштите ово сликарство су били засићени микроорганизмима и буђи.

У току конзерваторско рестаураторских радова на заштити фрагмената фресака вредна екипа конзерватора рестауратора извела је детаљно инјектирање, обијање старих пломби и опшивака, опшивање живописа и чишћење бојеног слоја од наслага прашине, чађи, соли и наноса малтера од претходних интервенција као и пломбирање лакуна кречним малтером које се односило само на сачуване оригиналне површине до оловне линије разграничења оригинала од реконструкције.

Након ових радова може се са сигурношћи рећи да је сликарство у наосу цркве стабилно и у овом тренутку су заустављени негативни процеси, који би могли да га угрозе и наруше његову стабилност на неки временски период док се не реши питање продора влаге. Сликарство је сада много читљивије оку посматрача а сви спорадични фрагменти, којих има много и разбацани су по свим зидовима и зонама, постали уочљиви, повезани између себе пломбама од кречног малтера грубе гранулације, и тиме сачувани од даљег пропадања.

* Вест и фотографије преузети са сајта Републичког завода за заштиту споменика културе Београд